ÁLOMMELÓ
Teszteld a Brigád szolgáltatásait havi 900 ezer forintért!
 
 
 
Pályázati feltételek

Az oldal alján található részletes jogi szöveg legfontosabb pontjai:

Pályázz, ha...

 • elmúltál 18 éves
 • legkésőbb 2013. április 1-től egy éven át teljes időben tudsz dolgozni a Brigádban
 • saját magad tudod elkészíteni és a webre feltölteni a videókat
 • lemondasz az általad készített videók felhasználási jogairól a Brigád számára


A munkádhoz kapsz:

 • havi 400.000 forint bruttó munkabért
 • havi maximum 500.000 forint értékű Brigád bónuszt
 • MacBook Pro laptopot a munkaviszonyod idejére
 • iPhone 5 mobiltelefont a munkaviszonyod idejére


A pályázat menete:

 • 2012. november 5-30. pályázati munkák beküldése (YouTube-ra való feltöltése a kiírásnak megfelelően)
 • 2012. november 5 - december 31. Facebook szavazás (egy videót juttat tovább a 12 közül)
 • 2013. január 3. a Brigád alapítói által legjobbnak tartott 10 + a legtöbbször megnézett + a legtöbb szavazatot kapott (összesen 12) pályázat kihirdetése 
 • 2013. január 15. a következő pályázat anyag (videó) leadási határideje
 • 2013. január 16-31. személyes állásinterjúk
 • 2013. február 1. a pályázat eredményének kihirdetése
 • 2013. február 2 - április 1.: munkábaállás


Összesen 12 pályázat jut be a második körbe:

 • a Brigád alapítói által legjobbnak tartott 10 videó;
 • a legtöbbször megnézett videó;
 • a legtöbb szavazatot kapott videó. 


Jogi szabályzat:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SKOOPY Kft. (1075 Budapest, Madách tér 3.) „Álommeló” néven pályázatot ír egy éves határozott idejű munkaviszony keretében betöltendő „Tesztelő” munkakör betöltésére

 1. A Pályázat célja:

  A pályázat célja megtalálni azt a személyt, aki a legalkalmasabb arra, hogy egy éven keresztül a Skoopy Kft. (1073 Budapest, Madách tér 3., a továbbiakban: „Skoopy”) által üzemeltetett www.bonuszbrigad.hu weboldalon (a továbbiakban: a „Weboldal”) meghirdetett, Weboldal regisztrált felhasználói által megvásárolt bónusz (a „Bónusz”) bemutatásával igénybevehető szolgáltatásokat határozott idejű munkaviszony keretében egy éven keresztül a Skoopy által meghatározott feltételek mellett tesztelje.

 2. A Pályázat tárgya

  A pályázat tárgya a Tesztelő munkakör betöltése. A Partnertesztelő a Skoopy alkalmazottja, akinek a feladata a következő: a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások és termékek közül a Skoopy által kiválasztott termékeket és szolgáltatásokat teszteli, kipróbálja. A tesztelésről és annak eredményéről megfelelő minőségű (szerkesztett, megvágott) videofelvételt készít, amelyet közzétesz a Skoopy által meghatározott blogoldalon (a továbbiakban: a „Blog”) megfelelő szöveges kísérettel és fotókkal. A Tesztelő hetente legalább 3 (három) ilyen mozgó-és állóképpel is illusztrált blog-bejegyzést köteles készíteni. Feladatai ellátásához Pályázó teljesítési segédet nem vehet igénybe. A munkakör részletes leírását a munkaszerződés, valamint az annak mellékletét képező munkaköri leírás fogja tartalmazni, amelyek azonban nem lehetnek ellentétben a jelen pályázati kiírásban foglaltakkal.

  A feladatai ellátásáért a Partnertesztelő állást elnyert pályázó az alábbi juttatásokban részesül:

  Munkabér: Havonta bruttó 400.000,- Ft (Négyszázezer Forint)

  Munkaeszköz: egy db MacBook számítógép és 1 db iPhone 5 mobiltelefon

  Költségkeret: Havonta 500.000,- (Ötszázezer) Forint értékű Bónusz a tesztelésre, tovább a tesztelés során felmerülő esetleges további igazolt költségek fedezése, a munkaszerződésben meghatározottak szerint

 3. Kik nyújthatnak be Pályázatot?

  Minden olyan nagykorú személy, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  1. Kijelenti, hogy amennyiben a Pályázat nyertesének nyilvánítják, úgy legkésőbb 2013. április 1. napjától kezdődően egy éves határozott idejű munkaviszonyt létesít Skoopyval.

   Ez azt jelenti, hogy a Pályázó nem lehet egyetemista, főiskolás (illetve adott esetben vállalja, hogy tanulmányaiban évet halaszt), továbbá a jelenlegi munkaviszonya lehetővé teszi számára, hogy azt szabályosan úgy megszüntesse, hogy 2013. április 1. napjától munkába állhasson Skoopynál.

  2. Kijelenti, hogy képes arra, hogy a fenti II. cikkelyben meghatározott feladatokat önállóan ellássa, azaz a Skoopy által biztosított munkaeszközökkel képes videofelvétel készítésére, annak szerkesztésére, megvágására és annak a Blogon való közzétételére. Ez azt jelenti, hogy feladatai ellátásához nem vehet igénybe harmadik személyek segítségét.

  3. Kijelenti, hogy kitűnő szellemi és fizikai állapotban van a tesztelés elvégzéséhez, azaz képes arra, hogy olyan szolgáltatásokat is teszteljen, amelyhez szükséges pl. az, hogy tűrje a magasságot (pl. hegymászás), a mélységet (pl. búvárkodás), a bezártságot (pl. barlangászás) és hozzájárul ahhoz, hogy a tesztelések során a külseje megváltozzon (pl. új frizura, smink, testkezelések). Ezen kívül határozottan kijelenti, hogy nincs ellenére, hogy hetente akár többször étteremben ebédeljen vagy vacsorázzon, kirándulni járjon, ill. az, hogy masszázzsal kényeztessék.

  4. Kijelenti, hogy nem áll Skoppy versenytársainál, illetve e versenytársak számára reklám, marketing, tanácsadási, informatikai fejlesztési szolgáltatást végző társaságnál munkaviszonyban vagy bármilyen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. Jelen pont szempontjából Skoopy versenytársának minősül a közösségi vásárlás területén Magyarországon és/vagy Közép-Kelet Európában aktív társaság.

 4. A pályázat benyújtásának határideje és módja
  1. A Pályázat benyújtásának feltétele a www.alommelo.hu  pályázati honlapon található adatlap kitöltése és a pályázati anyag beküldése.

  2. Pályázó a www.alommelo.hu  oldalon található pályázati adatlap kitöltésével és az alábbi V. Cikkelyben meghatározott pályázati anyag feltöltésével vehet részt a Pályázaton. Pályázó az adatlapon köteles megjelölni nevét, emailcímét, telefonszámát, lakcímét (város), születési idejét, feltöltött YouTube videó linkjét. Köteles továbbá kijelenteni, hogy elfogadja a jelen Pályázati kiírásban foglalt feltételeket.
  3. A Pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30. 23h59 Az ezen időpontot követően kitöltött adatlapot és feltöltött pályázati anyagot Skoopy a Pályázat szempontjából nem veszi figyelembe, azonban a feltöltött anyagot belátása szerint a továbbiakban felhasználhatja.

 5. Pályázati anyag
  1. Pályázó a fenti 4. pontban meghatározott határidőn belül köteles feltölteni a www.youtube.com  oldalra egy videót, amely megfelel az alábbi valamennyi feltételnek:

   • a videóban a Pályázónak „el kell adnia” magát, azaz egy olyan filmet kell készítenie, amellyel meggyőzi a nézőket, hogy miért ő a legalkalmasabb és legmegfelelőbb jelölt a Tesztelő állás betöltésére, és

   • a videó címének tartalmaznia kell az „Álommeló” és a „Bónusz Brigád” kifejezéseket, és

   • a video kizárólag a Pályázó szellemi terméke lehet, azaz nem tartalmaz semmilyen olyan anyagot (zenei, kép, vagy szöveges), amellyel valamely harmadik személy szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogát sértené és a Pályázó jogosult a videó közzétételére, adott esetben az ehhez szükséges engedélyeket beszerezte (pl. a filmen szereplőktől, zeneszerzőktől, stb.), és

   • a Videó nem tartalmazhat obszcén, rasszista, kirekesztő vagy az emberi méltóságot, a jogszabályokat más módon sértő szöveget, képi vagy hanganyagot

   (a továbbiakban: a „Videó”).

  2. Pályázó a Videó feltöltésével a Pályázat eredményétől függetlenül térítésmentesen Skoopy-ra ruházza a Videóra vonatkozó szellemi tulajdonjogát és hozzájárul ahhoz, hogy azt Skoopy saját belátása szerint a későbbiekben a jogszabályi keretek között felhasználja, átalakítsa, átdolgozza vagy más módon módosítsa.

  3. Pályázó a Videó Youtube linkjét köteles a pályázati adatlapján feltüntetni.

  4. Pályázó a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa a www.youtube.com oldalra feltöltött Videó feltöltésre kerüljön a www.alommelo.hu webodalra is.

  5. Pályázó vállalja, hogy a feltöltött videót nem törli, kivételt képez a Skoopy határozott írásbeli kérése. Ezen kívül a Pályázó határozottan kijelenti, hogy Skoopy kérésére a YouTube-ra feltöltött Videó nyersanyagát a Skoopy részére átadja.

 6. A benyújtott pályázatok értékelése, eredményhirdetés

  A nyertes pályázó kiválasztása három fordulóban történik.

  Első forduló:

   1. Skoopy a beérkezett Videókat közzéteszi a www.alommelo.hu oldalon. Valamint a www.facebook.com/bonusz.brigad erre a célra kialakított aloldalán lehetőséget biztosít, hogy a videókra szavazhassanak.

   2. A szavazás 2012. november 5. napja 0.00h órától 2012. december 31. 24h óráig tart.

   3. A szavazás, a youtube látogatottság és a Zsűri döntése alapján a következő Videók jutnak a második fordulóba:

    • a legtöbb szavazatot kapott Videó,

    • a legmagasabb Youtube látogatottsággal nézettséggel Videó (amennyiben a legtöbb szavazatot kapott és a legmagasabb nézettséggel rendelkező videók megegyeznek, ezesetben a második legmagasabb nézettséggel rendelkező videó jut be a 2. fordulóba),

    • a Zsűri által kiválasztott, a fenti 2 Videón kívüli legjobbnak ítélt 10 Videó.

    azaz összesen 12 Videó (Pályázó) kerül a 2. fordulóba.

   4. A Zsűri a 12 nyertes videót 2013. január 2-án hirdeti ki, az eredményről közvetlenül értesíti a kiválasztott Pályázókat, illetve az eredményt közzéteszi a Weboldalon.

  Második forduló

   1. A 12 kiválasztott Pályázónak ebben a fordulóban egy olyan újabb videót kell elkészítenie, amely a Weboldalon található valamely, maximum 50.000,- Ft (Ötvenezer Forint) értékű szolgáltatás használatát kell, hogy bemutassa (a továbbiakban: a „Második Videó”). A Második Videónak figyelemfelhívónak és olyan jellegűnek kell lennie, amely a kiválasztott, Bónusz által igénybe vehető szolgáltatást népszerűsíti és alkalmas arra, hogy általa az eladások száma növekedjék. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Bónuszt a Skoopy bocsátja a kiválasztott Pályázók rendelkezésére.

   2. Pályázó a Második Videót a YouTube-ra töltik fel, a címben szerepelnie kell az "Álommeló, második forduló", "Bónusz Brigád" szavaknak. A Második Videóra minden az V. pontban leírt feltétel, szabály és kötelezettség ugyanúgy vonatkozik.

   3. Pályázó a Második Videó feltöltésével a Pályázat eredményétől függetlenül térítésmentesen Skoopy-ra ruházza a Második Videóra vonatkozó szellemi tulajdonjogát és hozzájárul ahhoz, hogy azt Skoopy saját belátása szerint a későbbiekben a jogszabályi keretek között felhasználja, átalakítsa, átdolgozza vagy más módon módosítsa.

   4. A Második Videó Skoopy részére történő beküldésének határideje: 2013. január 15. 24h.

  Harmadik Forduló

  1. Skoopy a fenti 6.5 pontban meghatározott időponttól számított 8 napon belül kiválasztja azokat a Pályázókat, akiket személyes interjú keretében meg kíván hallgatni, majd a személyes interjúkat 2013. január 31. napjáig lebonyolítja.

  2. Skoopy a harmadik fordulóban lezajlott személyes meghallgatások alapján kiválasztott nyertes pályázót 2013. február 1. napján hirdeti ki, akivel legkésőbb 2013. február 15. napján, 2013. április 1-i munkába állással egy éves határozott időre szóló munkaszerződést köt.

 7. Adatvédelem, szellemi tulajdon, emberi méltóság

  1. Skoopy kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati adatlapot kitöltő Pályázók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tárolja és kezeli.

  2. Pályázó a pályázati feltételek elfogadásával Skoopyra ruházza mind a pályázati eljárás során, mind pedig (pályázati nyertesség esetén) a munkaviszonya keretében elkészített valamennyi videó, blogbejegyzés valamennyi szellemi tulajdonjogát. Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes Pályázat esetén a munkaviszonya keretében elkészített művei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. §-a értelmében munkaviszonyban létrehozott műnek minősülnek. A mű Blogon való közzététele a mű Skoopy részére való átadásának minősül, aki ezzel megszerzi a műre vonatkozó valamennyi vagyoni jogot.

 8. A Pályázatra vonatkozó további feltételek

  1. A Pályázók a pályázati feltételek elfogadásával tudomásul veszik, a pályázaton elért eredményüktől függetlenül hogy Skoopy erre vonatkozó kérése esetén kötelesek havonta maximum 4 alkalommal, alkalmanként 1 (egy) órán keresztül médiamegjelenés céljából Skoopy rendelkezésére állni.

  2. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben megsérti a jelen Pályázati Felhívás 5.1 és és 6.5 pontjaiban meghatározott, a Videóra és a Második Videóra vonatkozó rendelkezéseket, úgy köteles Skoopynak ezzel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kárát megtéríteni és mentesíteni Skoopyt harmadik személyek által a Videó, illetve a Második Videó nyilvánosságra hozatala és felhasználása miatt támasztott valamennyi igénytől és Skoopy helyett helytállni.

  3. Pályázó tudomásul veszi, hogy Skoopy a jelen Pályázatot az írott és az elektronikus médiában is meghirdeti, ennek során jogosult arra, hogy a Pályázó által készített Videó részét vagy egészét saját belátása szerint felhasználja, a pályázó személyes adatainak bizalmasan kezelése mellett.

  4. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázaton való részvételének valamennyi költségét saját maga viseli; Skoopy mindössze a Pályázónak a Pályázat Második Fordulójába kerülése esetén nyújt számára egy maximum 50.000,- Ft (Ötvenezer Forint) értékű Bónuszt.

  5. A Pályázati felhívásban meghatározott Zsűri 2 (két) tagból áll, akik a következők: Heller Gábor, Kaprinay Zoltán a Skoopy ügyvezetői.

  6. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pályázat nyertesének minősül és ennek ellenére saját hibájából nem köt Skoopyval munkaszerződést, úgy köteles Skoopynak megtéríteni a jelen Pályázat kiírásával és lebonyolításával kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét.